top of page

Siv Hjorth Dundas (leder)
Universitetet i Bergen
Institutt for geovitenskap

Postboks 7800
5020 Bergen

55583524

97631393

Siv.Dundas@geo.uib.no

Øyvind Enger
GE Healthcare
Postboks 4220 Nydalen
0401 Oslo

oyvind.enger@ge.com

Roland Kallenborn
NMBU
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Postboks 5003
1432 Ås

64966151

90879988

roland.kallenborn@nmbu.no

NKS' faggruppen for Analytisk Kjemi
Organisasjonsnummer: NO 996 739 546

 

Stine Eriksen Hammer (nestleder)

Kystverket

Moloveien 7

3187 Horten

stine.eriksen.hammer@kystverket.no

Hilde Thelle Uggerud

NILU

Instituttveien 18

2007 Kjeller

htu@nilu.no

Hanne Rødberg-Larsen

Universitetet i Oslo

Kjemisk institutt
Sem Sælands vei 26

0371 Oslo

hanne.roberg-larsen@kjemi.uio.no

 

 

bottom of page