top of page

Siv Hjorth Dundas (leder)
Universitetet i Bergen
Institutt for geovitenskap

Postboks 7800
5020 Bergen

55583524

97631393

Siv.Dundas@geo.uib.no

Torild Wickstrøm
GE Healthcare
Postboks 4220 Nydalen
0401 Oslo

23185557

91185492

torild.wickstrom@ge.com

Roland Kallenborn
NMBU
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Postboks 5003
1432 Ås

64966151

90879988

roland.kallenborn@nmbu.no

NKS' faggruppen for Analytisk Kjemi
Organisasjonsnummer: NO 996 739 546

Thomas Bjellaas (nestleder)
VITAS
Gaustadalléen 21

0349 Oslo

tbj@vitas.no

 

Stine Eriksen Hammer

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Gydasvei 8

0363 Oslo

stine.hammer@stami.no

Hanne Rødberg-Larsen

Universitetet i Oslo

Kjemisk institutt
Sem Sælands vei 26

0371 Oslo

hanne.roberg-larsen@kjemi.uio.no

 

 

bottom of page