top of page

Faggruppe for Analytisk kjemi (NKS) har innstiftet en ærespris som kan deles ut til personer som «har bidratt til å fremme analytisk kjemi i Norge» på en ekstraordinær måte.

Prisen ble innstiftet i 2004 og siden den gang er prisen tildelt 4 ganger, sist gang i 2013.

Ifølge statuttene skal en mottaker av prisen ha:

  • Utført en svært betydningsfull innsats ved Universitets- eller Høgskoleutdanning av studenter innen analytisk kjemi, og / eller

  • Utført en forskningsinnsats innen analytisk kjemi av meget høy internasjonal kvalitet og/eller

  • På annen måte promotert fagfeltet analytisk kjemi for et bredt publikum (for eksempel ved verv innen NKS).

 

I 2017 fikk Styret i Faggruppe for Analytisk kjemi inn forslag om å tildele prisen til Professor Elsa Lundanes ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.  Styret vedtok enstemmig å støtte forslaget.

Elsa Lundanes er Cand Real i organisk, analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo med hovedoppgaven “Separation of dipeptides by reversed phase high pressure liquid chromatography”.  Etter et 2 årig studieopphold ved Institute of Biomedical Research, University of Texas, kom hun tilbake til UiO og tok sin doktorgrad med avhandlingen “Fractionation and quantitative analysis of crude oil and high-boiling oil residues.”

Hun var forsker på NYCOMED i 3 år før hun kom tilbake til Kjemisk Institutt, UiO som Førsteamanuensis i 1988, senere professor. 

Elsa Lundanes tilfredsstiller til fulle alle kriteriene for prisen som er listet i statuttene:

Elsa har helt siden Hun ble ansatt ved Kjemisk institutt i 1988 vært en svært mye brukt foreleser innen de analytiske kursene og derved bidratt aktivt i utdanningen av flere generasjoner analytisk kjemikere.  Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene har hun vært godt likt hos studentene.  En av hennes tidligere studenter sier det slik: «Elsa Lundanes var en engasjert og inspirerende foreleser, hun var opptatt av at studentene skulle tilegne seg gode laboratorieferdigheter.  Hun fulgte opp studentene på lab-kursene og koblet teori med praktisk laboratoriearbeid.»

 

Elsa har veiledet mere enn 110 master studenter og 23 doktor studenter innen organisk analytisk kjemi (innen temaer som kromatografi og massespektrometri).  Hun legger vekt på at kandidatene skal tilegne seg både tekniske egenskaper og dybdeforståelse av faget. Etter endt utdanning arbeider typisk studentene på sykehus, i industrien, og på forskningsinstitutter.

Hun er også en av tre forfattere av læreboken «Chromatography: Basic Principles, Sample Preparations and Related Methods» utgitt på Wiley i 2013.

Elsa Lundanes’ vitenskapelige virke er innen analytiske metoder som væskekromatografi, kapillærelektroforese og massespektrometri.  Spesielt har hun fokusert på utvikling av miniatyriserte kromatografikolonner og prøveprepareringsenheter for analyse av sporstoffer i svært små prøver.  Teknikkene som har blitt utviklet blir i dag anvendt til for eksempel å etablere biomarkører for sykdommer, for miljøanalyse og nevrovitenskap. 

Arbeidet har ført til mer enn 160 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og et enkelt søk i CRISTIN kommer opp med 432 treff!

Hun står også på «The Analytical Scientist» sin liste over de 50 mest innflytelsesrike kvinnene i analytisk kjemi.

Siden 2009 er hun også medlem av Det norske Vitenskaps Akademi.

 

Til slutt må det nevnes at Elsa har vært medlem i arrangementskomiteen for Norsk Symposium i Kromatografi (i Sandefjord) i en årrekke.  Her har hun spesielt gjort en viktig innsats for det faglige innholdet.

 

Elsa er kjent for å være en innovatør, en god samarbeidspartner og en leder med stor L. Hun har også et stort hjerte, og har vært til stor trøst for utallige studenter som lurer på om de kommer til å ”greie det”. Men det gjør de oftest, ikke minst fordi at Elsa er en uvanlig god og motiverende veileder.

 

Det er en ære for Styret i Faggruppe for Analytisk Kjemi å overrekke Æresprisen til Professor Elsa Lundanes.

bottom of page