Søk reisestipend

NKS-FAK deler hvert år ut reisestipend til høyeregradsstudenter i analytisk kjemi ved Universiteter og Høgskoler i Norge. Reisestipendiet har til formål å bidra til at norske studenter får anledning til å delta på internasjonale eller nasjonale kurs, konferanser, seminarer og symposier innenfor studentens spesialfelt for å heve det faglige nivået innen analytisk kjemi.

© 2023 by Hunter & Thompson. Proudly created with Wix.com