top of page

Om oss

Faggruppen for Analytisk Kjemi er en landsomfattende faggruppe under Norsk Kjemisk Selskap (NKS). Alle betalende medlemmer i NKS med interesse for analytisk kjemi kan bli medlemmer av faggruppen. Medlemskap kan tegnes via NKS sine nettsider.

Faggruppen for Analytisk Kjemi ble stiftet i 1968 har som formål å øke interessen for og bidra til tverrfaglig kontakt innen analytisk kjemi. Et av de viktigste målene for Faggruppe for Analytisk Kjemi er å bidra til etterutdanning og videreutvikling av analytikere i Norge, ved å arrangere seminarer og konferanser.

 

 

 

 

bottom of page